En hilsen fra Fjellsdalen Barnekor, H20

Fjellsdalen barnekor bestod i høst av tre grupper:
Solistgruppen (8 medlemmer) fra 4. klasse og oppover
Juniorkoret (12 medlemmer) for 2. og 3. klasse
Aspirantene (12 medlemmer) for 1. klasse


Fjellsdalen barnekor øver hver uke på Fjellsdalen skole, og som de fleste kor har vi også hatt et
krevende år i 2020. Vi har rukket å ha 10 øvelser i høst, etter at fire øvelser (to i september og to i november) ble avlyst som følge av Covid-19. Avlyst ble også foreldrekonsert, seminar med folkemusikkprosjektet Ervesong, seminar med Bergen barnekor og førjulskonsert i Bønes kirke.


Likevel fikk vi gledelig nok gjennomført et alternativt opplegg da Bønes kirke stilte lokaler til disposisjon, og Ung i Kor Vest støttet en filmet konsert med Fjellsdalen og Bønes barnekor. Med oss hadde vi profesjonelle musikere og fotograf. Etter mye planlegging, flere alternative opplegg
og en intens dag med fire ulike korgrupper, klarte vi å lage en flott førjulsfilm til foreldre. I tillegg ble det laget en liten promovideo for Bergen barnekor.

Fjellsdalen barnekor har denne høsten jobbet med repertoar fra ulike sjangre. Vi hadde besøk fra storprosjektet Ervesong hvor de eldste koristene fikk lære en folketone samt få et lite innblikk i lesing av korpartitur. Uvant og viktig! Dessuten har vi jobbet mye med sang og bevegelse, blant
annet i John Vinges «Syng ut!», og fokusert på tekst og bilder med utgangspunkt i visen «Farger i november» av Ebba M. Pedersen.
Dialogen med FAU, SFO og rektor har hele veien vært god, noe som betyr mye spesielt når alt blir uforutsigbart og utfordrende. Koret ønsker å opptre for elever og lærere ved skolen, og holder kontakten med rektor angående dette.


Bergen, 14. desember, Sigrun Jørdre (dirigent)