Om Ung i Kor-Vest

Ung i Kor-Vest er en kororganisasjon som ble stiftet i 2008, og er Ung i Kor sitt regionskontor for Rogaland og Vestland.

Vårt formål er å aktivt jobbe for

  • å skape gode sang – og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdom
  • å øke tilgjengeligheten og kvaliteten på barn og ungdoms musikalske opplæring, og slik fremme barn og unges personlige utvikling gjennom sang og musikk
  • at barn og unge skal få delta i beslutningsprosessene i korarbeidet, og dermed utvikle lederegenskaper, organisatoriske evner og forståelse for demokratiske arbeidsmåter
  • å synliggjøre koraktivitet i regionen

Vi har kontor på Georgernes Verft 12, 5011 Bergen. Der sitter vår fungerende daglige leder, Regine Forthun.

Hun kan nåes på:
+47 992 24 269
vest@ungikor.no

Sjekk også ut hjemmesiden vår:
ungikor.no/vest