En hilsen fra Bønes Barnekor, H20

Det tok litt tid før vi kom i gang med høstsemesteret i Bønes Barnekor, men jeg er veldig glad og takknemlig for at Bergen kommune ønsket å skåne de minste fra nedstengning og at vi derfor fikk muligheten til å gjennomføre korøvelser i høst.

Bønes Barnekor har gjennomført 11 ordinære korøvelser dette semesteret. Barna i koret er fordelt på 1. – 4. trinn, der den største delen av gruppen er barn fra 3.trinn. Øvelsene har foregått i Blackboxen i Bønes arena på mandager fra kl. 13.30 til 15.00. Barna i 3 og 4. .klasse har hatt sin øvelse først, så har 1. og 2. trinn øvelse. På denne måten får jeg tilpasset sangteknikk og sangrepertoar til det enkelte alderstrinnet, og muligheten til å bygget en god kor-kultur både med tanke på oppførsel og det sosiale.
Det ble lagt inn litt ekstra tid mellom øvelsene slik at det ikke skulle bli noen
opphopning av barn i gangen utenfor Blackboxen.

Ellers har vi også fulgt smittevernsreglene for musikkøvelser nøye.


Etter planen skulle vi ha hatt en foreldrekonsert og en nærmiljøkonsert dette semesteret. Disse har vi dessverre måttet avlyse, men 13/12 klarte vi, sammen med Fjellsdalen barnekor å gjennomføre en førjulskonsert. Konserten var i Bønes kirke uten publikum og barna ble filmet i grupper på max 50 stk. Vi hadde med oss profesjonelle musikere og en filmskaper. Filmen ble meget vellykket og ble sendt ut til foreldre og foresatte til privat bruk.

Vi håper at Bønes Barnekor kan starte opp med vanlig koraktivitet etter nyttår. På planene står nærmiljøkonserten ”Regn” med Finanskoret som vi håper vi får gjennomført dette semesteret, et par foreldrekonserter og et fellesseminar med resten av Bergen Barnekor. Ellers skal vi jobbe med musikalsanger, sanger om regn og regnfulle Bergen og flere kanons for å utvikle gehør og samsang.


Rikke Lina Sorell Matthiesen, dirigent.

Del videre:

FLERE NYHETR FRA OSS:

Velkommen til nytt skoleår!

Hei alle! Et nytt skoleår er i gang og med det starter vi med et nytt semester med Bergen Barnekor! Det er fin oppslutning på korene, men det er alltid

Nye kor!

Nå starter vi opp fire nye kor: Hordvik barnekor, Sædalen barnekor, Rolland barnekor og Ytre Arna barnekor. Vil du være med? Les mer og meld deg på her!

En hilsen fra Eidsvåg Barnekor, H20

Dette semesteret har vært et annerledes semester. Den opprinnelige semesterplanen var av naturlige årsaker ikke mulig å følge, men vi har gjort det beste ut av situasjonen. Barna har vært

Skroll til toppen