Kategoriarkiv: Nyheter

Velkommen til nytt skoleår!

Hei alle!

Et nytt skoleår er i gang og med det starter vi med et nytt semester med Bergen Barnekor! Det er fin oppslutning på korene, men det er alltid plass til flere. Kjenner dere noen som kunne tenke seg å være med, meld dem på her!

Hvis dere er påmeldt fra tidligere, trenger dere ikke å registere dere på nytt.

Ha et flott skoleår hilsen oss i Bergen Barnekor og UiK – Vest.

Bergen Barnekor

En hilsen fra Bønes Barnekor, H20

Det tok litt tid før vi kom i gang med høstsemesteret i Bønes Barnekor, men jeg er veldig glad og takknemlig for at Bergen kommune ønsket å skåne de minste fra nedstengning og at vi derfor fikk muligheten til å gjennomføre korøvelser i høst.

Bønes Barnekor har gjennomført 11 ordinære korøvelser dette semesteret. Barna i koret er fordelt på 1. – 4. trinn, der den største delen av gruppen er barn fra 3.trinn. Øvelsene har foregått i Blackboxen i Bønes arena på mandager fra kl. 13.30 til 15.00. Barna i 3 og 4. .klasse har hatt sin øvelse først, så har 1. og 2. trinn øvelse. På denne måten får jeg tilpasset sangteknikk og sangrepertoar til det enkelte alderstrinnet, og muligheten til å bygget en god kor-kultur både med tanke på oppførsel og det sosiale.
Det ble lagt inn litt ekstra tid mellom øvelsene slik at det ikke skulle bli noen
opphopning av barn i gangen utenfor Blackboxen.

Ellers har vi også fulgt smittevernsreglene for musikkøvelser nøye.


Etter planen skulle vi ha hatt en foreldrekonsert og en nærmiljøkonsert dette semesteret. Disse har vi dessverre måttet avlyse, men 13/12 klarte vi, sammen med Fjellsdalen barnekor å gjennomføre en førjulskonsert. Konserten var i Bønes kirke uten publikum og barna ble filmet i grupper på max 50 stk. Vi hadde med oss profesjonelle musikere og en filmskaper. Filmen ble meget vellykket og ble sendt ut til foreldre og foresatte til privat bruk.

Vi håper at Bønes Barnekor kan starte opp med vanlig koraktivitet etter nyttår. På planene står nærmiljøkonserten ”Regn” med Finanskoret som vi håper vi får gjennomført dette semesteret, et par foreldrekonserter og et fellesseminar med resten av Bergen Barnekor. Ellers skal vi jobbe med musikalsanger, sanger om regn og regnfulle Bergen og flere kanons for å utvikle gehør og samsang.


Rikke Lina Sorell Matthiesen, dirigent.

En hilsen fra Eidsvåg Barnekor, H20

Dette semesteret har vært et annerledes semester. Den opprinnelige semesterplanen var av naturlige årsaker ikke mulig å følge, men vi har gjort det beste ut av situasjonen. Barna har vært positive og samarbeidsvillige, og tatt reglene på alvor.

I starten av semesteret hadde vi felles øving med alle barna. Etterhvert måtte vi dele opp kohortene i separate øvinger. Vi endte derfor opp med å ha 3*40 minutter med øvelse, hvor hver kohort hadde sitt eget rom.

I uke 46 og 47 kunne vi ikke ha fysisk øvelse, så da fikk alle barna et tilpasset opplegg ut fra alderstrinn. Selv om dette ikke var optimalt tror jeg det var en god måte å gjøre det på når situasjonen krevde det.

Fordelen med å ha separate øvelser med alderstrinnene, er at man bedre kan tilpasse nivået til hver enkelt gruppe. Dette har vært spesielt positivt for 1.klassingene som akkurat har startet i koret!

Den 7. november planla vi et kor-arrangement sammen med resten av Bergen Barnekor. Dette arrangement ble dessverre avlyst. Vi hadde også planlagt en julegrantenning, som det ikke ble noe av.

Vi har imidlertid tatt med fremføringsarenaen inn til korøvelsene. Vi har startet en tradisjon om at barna selv kan fremføre solosang for de andre barna. Dette har falt i smak!

Jeg bruker å introdusere de ulike barna med tulledialekt og tullemikrofon. Jeg er bevisst på å introdusere på en måte som får dem til å føle det ekte og personlig. Vi bruker alltid å avslutte med stor jubel og applaus! Dette kommer jeg nok til å ta med meg videre også, da jeg merker at det skjerper konsentrasjon og motivasjon i gruppen.

Vi hadde en konsert for SFO på slutten av semesteret. Denne konserten ble da gjort i sammenheng med rekruttering. Det var mange barn som sa de ville starte etter denne konserten, og det har begynt å komme nye påmeldinger til våren.

Det store høydepunktet for semesteret, var nok avslutningen. Dette har barna sett veldig frem til. Jeg hadde med diplom, buttons og en liten pose med litt godsaker! På slutten av øvelsen ropte jeg frem et og et barn, og sa noen fine ord til den enkelte. Jeg tror slike øyeblikk er viktige! Barna stråler av stolthet.

Nå tror jeg de gleder seg til å starte igjen til våren!

Dirigent, Elisabeth Torstuen. h20

En hilsen fra Nygårdslien Barnekor, H20

Høsten 2020 ble, som våren, et annerledes semester. Med koronasituasjonen ble flere øvelser avlyst, og semesterstart ble litt senere enn antatt. Vi hadde første øvelse 8.september.

Planen for høsten var å avholde 13 øvelser, med en foreldrekonsert på siste øvelsen. Dessverre ble noen av disse avlyst, men i ukene vi ikke avholdt konsert fikk barna noen små øvelser eller hjemmelekser til vi skulle treffes igjen. Deriblant å synge gjennom sanger vi jobbet med, eller å se små youtubesnutter med litt sang og notelære.

Da situasjonen var som den var før jul, endte jeg opp med å ikke avholde foreldrekonsert, men å heller filme et par av sangene vi hadde jobbet med og lagde en liten julehilsen til de foresatte med videoene. Jeg opplevde det som at både de foresatte og medlemmene i koret syntes det var en grei løsning, og at det også var litt spennende å gjøre noe litt annet. Vi
hadde også litt avslutning med lek og godteriposer med julegodt på siste øvelsen.

Til tross for at avlyste øvelser og stadig nye medlemmer som ikke hadde vært med på innstuderingen av sanger gjorde noe av innøvingen av planlagt repertoar vanskelig, var det også et fint semester i form av at vi fikk flere nye medlemmer, og at jeg opplevde en økende interesse i koret blant elever på skolen som jeg møtte på i gangene. Jeg har også hatt
inntrykk av at medlemmene i koret trives godt, og at de ønsker å fortsette videre.

Jeg ser frem til å fortsette med rekruttering og å jobbe videre med de fine medlemmene vi allerede har i koret til våren, og håper på at ting litt etter litt blir mer normalt så vi kan øke aktiviteten mer, og kanskje prøve igjen på å få til prosjektet vi snakket om våren 2020, med samarbeid med barnehagen i nærheten, blant annet.

Januar 2021
Ella Straume

En hilsen fra Fjellsdalen Barnekor, H20

Fjellsdalen barnekor bestod i høst av tre grupper:
Solistgruppen (8 medlemmer) fra 4. klasse og oppover
Juniorkoret (12 medlemmer) for 2. og 3. klasse
Aspirantene (12 medlemmer) for 1. klasse


Fjellsdalen barnekor øver hver uke på Fjellsdalen skole, og som de fleste kor har vi også hatt et
krevende år i 2020. Vi har rukket å ha 10 øvelser i høst, etter at fire øvelser (to i september og to i november) ble avlyst som følge av Covid-19. Avlyst ble også foreldrekonsert, seminar med folkemusikkprosjektet Ervesong, seminar med Bergen barnekor og førjulskonsert i Bønes kirke.


Likevel fikk vi gledelig nok gjennomført et alternativt opplegg da Bønes kirke stilte lokaler til disposisjon, og Ung i Kor Vest støttet en filmet konsert med Fjellsdalen og Bønes barnekor. Med oss hadde vi profesjonelle musikere og fotograf. Etter mye planlegging, flere alternative opplegg
og en intens dag med fire ulike korgrupper, klarte vi å lage en flott førjulsfilm til foreldre. I tillegg ble det laget en liten promovideo for Bergen barnekor.

Fjellsdalen barnekor har denne høsten jobbet med repertoar fra ulike sjangre. Vi hadde besøk fra storprosjektet Ervesong hvor de eldste koristene fikk lære en folketone samt få et lite innblikk i lesing av korpartitur. Uvant og viktig! Dessuten har vi jobbet mye med sang og bevegelse, blant
annet i John Vinges «Syng ut!», og fokusert på tekst og bilder med utgangspunkt i visen «Farger i november» av Ebba M. Pedersen.
Dialogen med FAU, SFO og rektor har hele veien vært god, noe som betyr mye spesielt når alt blir uforutsigbart og utfordrende. Koret ønsker å opptre for elever og lærere ved skolen, og holder kontakten med rektor angående dette.


Bergen, 14. desember, Sigrun Jørdre (dirigent)

Semesterinnlegg fra Minde Barnekor!

Minde barnekor består av 23 koristar frå 1-4 klasse.

I vår 2020 har me hatt «folkemusikk» som tema. Me øvde på dei norske folkesongar «Ro, ro til Relteland», «Eg tente meg så lenge», «Det var du og det var meg», og den russiske folkemelodien «Katjosja» (med norsk tekst), ein kanon frå Renessanse «Come follow» på engelsk og den latinske hymnen frå 300 e.K. «Dona Nobis» i kanon. Me har dansa til klassisk musikk, spela klokkespel, hatt morsomme gehørleikar og konkurranser i tillegg til innøving av repertoaret.

Koronautbruddet gjorde at me rakk aldri å halde konsert for foreldre og medelevar på SFO-tida, og synge på Vårkonsert med Edvard Grieg barnekora i mai. Det vart heller ikkje Zoomøvinger fordi borna er såpass unge og foreldre er nødt til å vera med på dette.

Me har vore i kontakt med SFO, og dei ser varmt på å begynne aktiviteten igjen etter august 2020 på same dag og tidspunkt: torsdag kl. 14:15-14:55 for 3. og 4. klassingar og 14:55-15:30 for 1. og 2. klasse.

Foreldre har fått på e-post lydfiler til songane og youtubelenker som Ung i Kor har lagt til ute på nettet. Slik kan koristane øve i lag med foreldre, ha ein familievenleg koraktivitet i heimen.


Til komande semester er planane allereie lagt til med Edvard Grieg barnekor sin haustkonsert (15.10), folkesongseminar «Ervesong» for våre 4. klassingar (31.10) og kanskje også julesongar i Pepperkakebyen! Me håpar også å synge som me pleier til foreldre og medelevar på SFO på slutten av semesteret. Eg ønsker også å opne ein kommunikasjonskanal med rektoren på Minde skule for å integrere koret til skulens fester og markeringer. Slik blir me både meir synlege og får mogelegheiter til å rekruttere endå fleire koristar.


Alt skal bli bra, song gir oss mot og glede!


vh Sapfo Maria Stavrides (dirigent)

Semesterinnlegg fra Nygårdslien Barnekor!

Nygårdslien Barnekor består av 6 medlemmer som alle går i 2. klasse.

Denne våren startet vi med å øve på en rekke nye sanger, og så framover mot en avslutningskonsert med vår, sommer og ferie som tema. Nygårdslien Barnekor søker stadig etter flere medlemmer og vi jobber med rekrutteringen kontinuerlig. Håper å se flere nye fjes til høsten!

Vi har denne våren hovedsakelig jobbet med å synge sanger fra Olsenbanden jr. og Kaptein Sabeltann, men også utforsket andre områder, som ulike folketoner og en rekke kjente og kjære sanger som kan kombineres med lek og bevegelser. Noen favoritter har vært «Sykkeltur» fra Olsenbanden, og «jeg er en liten undulat» som sanglek. Både dette og forrige semester har vi ristet kroppen godt til «hei, jeg heter jonny», den går aldri av moten…

Da vi måtte avlyse øvinger i forbindelse med koronaviruset ble semesterprosjektene våre satt litt på vent. Ettersom at barna ikke er så store, har vi ikke holdt digitale øvelser, men heller oppfordret til å fortsette å øve på noen av sangene vi hadde begynt på, samt med planer om å se på etter at koronautbruddet kom. Videre har jeg også delt noen ulike øvelser og lignende barna kan se på hjemme, eller som man kan gjøre sammen som familie.

Før koronautbruddet var vi i gang med å prøve å få til et samarbeid med en barnehage i området, som jeg håper vi kan få til ved en senere anledning. Neste semester håper jeg vi kan få inkorporert noen av sangene fra dette semesteret, samt med at jeg selvsagt håper vi kan få med enda flere flinke og sangglade barn i koret.

Takk for et uvanlig og annerledes semester, ser frem til å treffe alle igjen!

Oslo 30. Mai, Ella Straume (Dirigent)

Semesterinnlegg fra Fjellsdalen Barnekor!

Fjellsdalen barnekor består i vår av tre grupper:
Solistgruppen (6 medlemmer) fra 4. klasse og oppover
Juniorkoret (15 medlemmer) for 2. og 3. klasse
Aspirantene (11 medlemmer) for 1. klasse

Fjellsdalen barnekor øver hver uke på Fjellsdalen skole, og som kjent ble dette et annerledes semester pga Covid-19. 11. mars hadde vi vår siste
ordinære øvelse før alt ble stengt ned. Vi hadde brukt vinteren på å forberede oss til vår planlagte konsert «En hyllest til Bergen i jubileumsåret» i samarbeid med blant andre Paradis skolekorps, Edvard Grieg jentekors aspiranter (Spirene), Fana unge strykere, Bønes skoleorkester og Bjørsvik brass. Selv om dette ikke lot seg gjennomføre er vi glade for at nettverket vårt vokser. Vi håper også at det blir mulig å gjennomføre konserten i jubileumsåret 2020.

Noe annet som kom godt i gang i vinter, var veiledning for PPU-student Arild Rohde som skulle ha praksis i ensembleledelse ved Griegakademiet, institutt for musikk. Dette var en fin erfaring både for meg som veileder i barnekormetodikk, men også for koristene som fikk bli kjent Arild.

Da det måtte tenkes alternativt, satte jeg i gang et musikkvideoprosjekt med tilbud til alle barna i Fjellsdalen barnekor om å være med å synge «Ja, vi elsker dette landet». Responsen var god, og etter mange praktiske og administrative forberedelser, og iherdig innsats fra korister og foreldre, kom vi i mål til nasjonaldagen. Til akkompagnement av Forsvarets stabsmusikkorps var 17 barn med på musikkvideoen som ble delt på Facebook og sett nærmere 900 ganger. Dette ble en svært positiv opplevelse som vi skal ta med oss videre.

Bildene er fra musikkvideoen

Bergen 27. mai, Sigrun Jørdre (dirigent)

Digitale korøvelser med Ung i Kor!

Mange av dere har kanskje startet opp igjen med korøvelser, og andre venter spent hjemme eller foran skjermen på å få synge sammen igjen.

Ung i Kor har i de siste ukene, og vil i ukene fremover arrangere digitale korøvelser for barn på onsdager. Dette er en gylden mulighet for dere som ikke har fått startet opp igjen, eller til dere som rett og slett ikke får nok kor til vanlig! 

Korøvelsene er særlig rettet mot barn i barneskolealder, men er åpent for alle.

For link til arrangementet og mer informasjon, klikk her.

Hold dere friske og raske, så gleder vi oss til alle kan sees igjen på normalt vis!