Varden Barnekor

Varden Barnekor øver torsdager på Varden Skole.

Tider:

1410-1450 2.3.4. trinn
1450-1540 1.trinn

Koret er åpent for alle i alderen 1. til 7. klasse.


Smittevern:

De barna som ikke går samme kohort sitter 2 meter unna hverandre på øving.

Vi henviser til Norsk Musikkråd sine smittevernsregler for musikkøvelser: link

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  2. God hygiene
  3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
  5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Musikkøvelser for både barn og voksne og andre lignende aktiviteter (eksempelvis drill) omfattes ikke av arrangementsforbudet, men slike aktiviteter må følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper.

Musikkøvelser for barn og unge kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes, mer informasjon finner dere her: link (oppdatert 28.10)

Dirigent

Dirigent for Varden Barnekor er Ann Elisabeth Tveit. Du kan lese mer om henne her! 

Ann Elisabeth Tveit tlf: 47171146

Vil du være med?

Alle er hjertelig velkommen til å synge i Varden Barnekor. Vi samarbeider tett med FAU, skole og SFO og øver i SFO-tiden. Du trenger ikke å gå på skolen eller i SFO for å være med i koret.

Påmelding/betaling

Fyll ut påmeldingsskjema på nettsiden for å melde deg inn i koret. Første øving du deltar på er gratis. Bli med og syng i Varden Barekor!
Dersom du ikke ønsker å fortsette i koret etter første øving sender du en mail til vest@ungikor.no. Ca. to uker etter innmelding mottar du en faktura for hele semesteret.
Høsten 2020 er egenandelen 500kr, fra 2021 er den 1000kr. Deltakeravgiften er delvis subsidiert av FAU.

Koret får også økonomisk støtte fra Bergen kommune og Ung i Kor.

Aktiviteter

Vi har 13-15 øvelser per semester og vil vanligvis ha en sangaktivitet i løpet av semesteret sammen med de andre korene i Bergen Barnekor. Vi vil også synge ved passende anledninger på skolen og i nærmiljøet/bydelen. Alle aktiviteter utenom vanlige onsdagsøvelser informeres om så tidlig som mulig.

Semesterplan for Varden Barnekor finnes her.

Ta gjerne kontakt på vest@ungikor.no dersom du lurer på noe.

Dirigenten kan du kontakte på annelisabethtveit@hotmail.com

Velkommen til Bergen Barnekor!