Varden Barnekor

Varden Barnekor øver mandager på Varden Skole.

Tider:

Mandager kl. 13.00 – 15.00 

Koret er åpent for alle i alderen 1. til 7. klasse.

Dirigent

Dirigent for Varden Barnekor er Ann Elisabeth Tveit. Du kan lese mer om henne her! 

Ann Elisabeth Tveit tlf: 47171146

Vil du være med?

Alle er hjertelig velkommen til å synge i Varden Barnekor. Vi samarbeider tett med FAU, skole og SFO og øver i SFO-tiden. Du trenger ikke å gå på skolen eller i SFO for å være med i koret.

Påmelding/betaling

Fyll ut påmeldingsskjema på nettsiden for å melde deg inn i koret. Første øving du deltar på er gratis. Bli med og syng i Varden Barekor!
Dersom du ikke ønsker å fortsette i koret etter første øving sender du en mail til vest@ungikor.no. Ca. to uker etter innmelding mottar du en faktura for hele semesteret.
Høsten 2020 er egenandelen 500kr, fra 2021 er den 1000kr. Deltakeravgiften er delvis subsidiert av FAU.

Koret får også økonomisk støtte fra Bergen kommune og Ung i Kor.

Aktiviteter

Vi har 13-15 øvelser per semester og vil vanligvis ha en sangaktivitet i løpet av semesteret sammen med de andre korene i Bergen Barnekor. Vi vil også synge ved passende anledninger på skolen og i nærmiljøet/bydelen. Alle aktiviteter utenom vanlige onsdagsøvelser informeres om så tidlig som mulig.

Semesterplan for Varden Barnekor finnes her.

Ta gjerne kontakt på vest@ungikor.no dersom du lurer på noe.

Dirigenten kan du kontakte på annelisabethtveit@hotmail.com

Velkommen til Bergen Barnekor!