Slettebakken Skolekor

Velkommen til Slettebakken Skolekor! 

Vi er eit kor som øver kvar måndag.

Tider:
3. – 5. trinn: 14:00 – 14:40
1. – 2. trinn: 14:40 – 15:15

Vil du være med?

Alle gutter og jenter frå 1. til 7. trinn er hjertelig velkommen til å bli med å synge med oss. Vi varmer opp kroppene og stemmene, ha rytme- og gehør musikkleiker, synger på ulike språk og sjanger, med vekt i sunn stemmeteknikk og musisering som berører.

Dirigent

Dirigenten i koret er Sapfo Maria Stavrides. Du kan lese meir om henne her.
Sapfo kan også kontaktast på: sapfo.stavrides@gmail.com.

Aktiviteter

Vi pleier å ha ein konsert og eit seminar i løpet av et semester, men på grunn av koronasituasjonen vil vi følgje SFO sin smitteveileder og gjere det beste ut av det i år. Me opplever at koristene blomstrer på øvingene og at barnas skuledag har enormt godt av sang.

Semesterplan finnast her.

Kontingent

Kontingent i Slettebakken Skolekor er 150 kr per. semester. Vi må ta disse 150 kronene i kontingent for at vi skal få økonomisk støtte til koret. Det sendes ut faktura for medlemskontingent på mail i starten av hvert semester.   

Påmelding

Påmelding kan gjeras her.

Kontakt

Ta gjerne kontakt på vest@ungikor.no dersom de lurar på noko.

Velkommen til Bergen Barnekor!

 

Skroll til toppen