Garnes Barnekor

Garnes Barnekor øver torsdager i musikkrommet på  på Garnes Skule!

Tider:

1.-3. trinn: 13.45-14.30
4.trinn og eldre: 13.45-14.45

Ut fra aldersfordeling på medlemmene kan gruppeinndelingen justeres ved behov.

Dirigent

Dirigent for Garnes Barnekor er Marte Halås Anyan. Du kan lese mer om henne her!

Vil du være med?

Alle er hjertelig velkommen til å synge i Garnes Barnekor. Vi samarbeider tett med skole og SFO og øver i SFO-tiden. Du trenger ikke å gå på skolen eller i SFO for å være med i koret.

Påmelding/betaling

Fyll ut påmeldingsskjema på nettsiden for å melde deg inn i koret. Første øving du deltar på er gratis. Dersom du ikke ønsker å fortsette i koret etter første øving sender du en mail til vest@ungikor.no. Ca. to uker etter innmelding mottar du en faktura for hele semesteret. Det koster 1000 kroner per semester å være med i Bergen barnekor.

Aktivitet

Vi har 13-15 øvelser per semester og vil vanligvis ha en sangaktivitet i løpet av semesteret sammen med de andre korene i Bergen Barnekor. Vi vil også synge ved passende anledninger på skolen og i nærmiljøet/bydelen. Alle aktiviteter utenom vanlige tirsdagsøvelser informeres om så tidlig som mulig.

Semesterplan for Garnes Barnekor finnes her.

Ta gjerne kontakt på vest@ungikor.no dersom du lurer på noe.

Dirigenten kan kontaktes på martesort@gmail.com

Velkommen til Bergen Barnekor!