Årsmøte 2018

Bergen barnekor gjennomførte sitt første årsmøte i Fana kulturhus 22.02.2018. Der hadde vi en gjennomgang av organiseringen av Bergen barnekor og aktivitetene våre sammen med foreldrerepresentanter fra korene. Les mer om årsmøtet og hvordan vi organiserer Bergen barnekor i de vedlagte dokumentene: Referat årsmøte Bergen Barnekor 2018 Organisering av Bergen barnekor