Våren 2015 – nye medlemmer ønskes velkommen

Bergen barnekor tar i mot nye medlemmer. Se hvert enkelt kor sin egen side for nærmere informasjon. Bergen barnekor – Ådnamarka informasjonsmøte 29. januar med oppstart for nye medlemmer torsdag 5. februar Bergen barnekor – Garnes informasjonsmøte 30. januar med oppstart for nye medlemmer fredag 6. februar Velkommen til et nytt semester i Bergen barnekor!