Varden barnekor

Varden barnekor øver mandager på Varden Skole! OBS ny dag høsten 2019!

Tider

Onsdager

1.- 2. trinn    kl. 14.10 – 14.50

3. trinn +      kl. 14.50 – 15.20

Koret er åpent for alle i alderen 1. til 7. klasse.

Dirigent

Dirigent for Varden barnekor er Ann Elisabeth Tveit. Du kan lese mer om henne her!

Vil du være med?

Alle er hjertelig velkommen til å synge i Varden barnekor. Vi samarbeider tett med FAU, skole og SFO og øver i SFO-tiden. Du trenger ikke å gå på skolen eller i SFO for å være med i koret.

Påmelding/betaling

Fyll ut påmeldingsskjema på nettsiden for å melde deg inn i koret. Første øving du deltar på er gratis. Dersom du ikke ønsker å fortsette i koret etter første øving sender du en mail til vest@ungikor.no. Ca. to uker etter innmelding mottar du en faktura for hele semesteret. Det er foreløbig en  egenandel på 500 kroner per semester for å være med i Varden barnekor, da deltakeravgiften delvis er subsidiert av FAU, ny avtale er ikke gjort for 2019. Koret får også økonomisk støtte fra Bergen kommune og Ung i Kor.

Aktiviteter

Vi har 13-15 øvelser per semester og vil vanligvis ha en sangaktivitet i løpet av semesteret sammen med de andre korene i Bergen barnekor. Vi vil også synge ved passende anledninger på skolen og i nærmiljøet/bydelen. Alle aktiviteter utenom vanlige onsdagsøvelser informeres om så tidlig som mulig.

Semesterplanen for Varden Barnekor høsten 2019 finner du her.

Ta gjerne kontakt på vest@ungikor.no dersom du lurer på noe.

Dirigenten kan du kontakte på annelisabethtveit@hotmail.com

Velkommen til Bergen barnekor!