Minde Barnekor

Minde Barnekor øver torsdager i musikkrommet på Minde Skole!

Tider:

3. klasse og eldre 14.15 – 15.00
1. og 2. klasse 1500 – 15.30

Koret er åpent for alle i alderen 1. til 7. klasse.

Dirigent

Dirigent for Minde Barnekor er Sapfo Stavrides. Du kan lese mer om henne her!

Vil du være med?

Alle er hjertelig velkommen til å synge i Minde Barnekor. Vi samarbeider tett med FAU, skole og SFO og øver i SFO-tiden. Du trenger ikke å gå på skolen eller i SFO for å være med i koret.

Påmelding/betaling

Fyll ut påmeldingsskjema på nettsiden for å melde deg inn i koret. Første øving du deltar på er gratis. Dersom du ikke ønsker å fortsette i koret etter første øving sender du en mail til vest@ungikor.no. Ca. to uker etter innmelding mottar du en faktura for hele semesteret. Det er en egenandel på 500 kroner per semester for å være med i Minde Barnekor. Deltakeravgiften er subsidiert av FAU og koret får økonomisk støtte fra Bergen kommune og Ung i Kor.

Aktiviteter

Vi har 13-15 øvelser per semester og vil vanligvis ha en sangaktivitet i løpet av semesteret sammen med de andre korene i Bergen Barnekor. Vi vil også synge ved passende anledninger på skolen og i nærmiljøet/bydelen. Alle aktiviteter utenom vanlige mandagsøvelser informeres om så tidlig som mulig.

Ta gjerne kontakt på vest@ungikor.no dersom du lurer på noe.

Velkommen til Bergen Barnekor!